Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Kitābu’l-İdrāk li Lisāni’l-Etrāk’te Fiiller (Kitābu’l-İdrāk li Lisāni’l-Etrāk Temelinde Eski ve Bugünkü Kıpçak Dil Alanında Fiiller Üzerine Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi)

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

 • 1993 Postgraduate

  Özyetgin, Ayşe Melek, AltınOrdu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin)

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı