Birinci Şahıs Zamirlerinin Kullanımı Bilimsel Dergi Makalelerinde Derlem Tabanlı Çalışma


Başal A. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2005
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2006