Birinci Şahıs Zamirlerinin Kullanımı Bilimsel Dergi Makalelerinde Derlem Tabanlı Çalışma


Başal A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: September 2006