Güllük Körfezi Off Shore Balık Yetiştiricilik Tesislerini Tehdit Eden Potansiyel Genotoksik Etkilerin Araştırılması


Şakar S.(Yürütücü), Koçak E. , Dalgıç Bozyiğit G. , Bozyiğit M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2013
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2017