İki ve Üç Boyutlu Hidrofoiller Üzerinde Tabaka Kavitasyonunun BEM'e dayalı İteratif bir Yöntem ile Tahmini


Arıkan Özden Y. , Çelik F. , Arıkan Özden Y. , Doğrul A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2012
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2014