Geçiş Metal Oksit Katkılı Ağır Metal Oksit Camların Geliştirilesi , Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi


ÇELİKBİLEK ERSUNDU M. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2016
  • Bitiş Tarihi: Mart 2018