Süperkritik CO2 Ortamında Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu, Devlet Planlama Teşkilatı


Akgün M. , Deniz S. , Acaralı N. , Uzun İ. N. , Dinçer S.(Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2002 - 2005

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2002
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2005