TÜVASAŞ Personel Konaklama Vagonunun Fren Testlerinin Yapılması, Uygunluk Değerlendirmesi ve Performans İyileştirme Çözümlerinin Araştırılması


Metin M. (Yürütücü) , Demir Ö. , Taşkın M. , Ulu A.

Teknopark, 2019 - 2019

  • Proje Türü: Teknopark
  • Başlama Tarihi: Mart 2019
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2019

Proje Özeti

Raylı sistemler konusunda son yıllarda yapılan atılımlar sonucunda raylı sistem araçlarının yerli ve milli imkanlarla yurtiçinde üretilmesi bir devlet politikası haline gelmiştir. Artan nüfus ile birlikte toplu taşımacılığın her geçen gün öneminin daha iyi anlaşıldığı günümüzde raylı sistemler önemli bir yükü karşılamaktadır. Demiryollarının kurulan ve/veya modernize edilen yeni hatlarla birlikte taşımacılıktaki rolü de her geçen gün artmaktadır. Gelişen sektörel faaliyetlerle doğru orantılı olarak raylı sistem hatlarının işletilmesi ve bakımı için gereken iş gücü de artmaktadır. Hatların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi için gerekli personelin ilgili alanlara sevk ve idaresi gereklidir. Hatların bakım ve onarımı ise ilgili alanda gece konaklamayı gerektirecek nicelikte uzun sürmektedir. Bu nedenle TÜVASAŞ tarafından TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü için modern ve yeni bir tasarıma sahip N85 Tipi Personel Konaklama Vagonları üretilecektir. Bu proje ile tasarımı yenilenerek üretilecek olan N85 Tipi Personel Konaklama Vagonunun fren testleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliği” kapsamında ulusal yeterlilik süreçlerinin gerektirdiği analiz ve raporlama işlemlerini kapsayacak şekilde yapılacaktır. Ayrıca, yapılan testlerle ilgili sonuçların yönetmeliğin şartlarını sağlamaması durumunda performans iyileştirme için optimum çözüm önerileri sunularak tasarım revize edilecektir. Bu sayede, günümüz teknolojik gereksinimlerine sahip, modern, yönetmeliğin gerekliliklerini sağlayan, ticarileşebilecek nitelikte bir personel konaklama vagonu tasarımı ortaya konulacaktır.