Akademisyenlerin Akademik Yayın Üretme Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler Ve Uyguladıkları Stratejiler


KAVANOZ S. (Yürütücü) , YÜKSEL H. G.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2012
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2016