Farklı Tekstil Materyallerinin Kullanıldığı Aerobik Dinamik Membran Biyoreaktörleri ile Evsel Atıksu Arıtımı


ÇINAR Ö. (Yürütücü) , YURTSEVER A., IŞIK O.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2015
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018