Theileriosis in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria Annulata nın Enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması


Topuzoğulları M. , Balık D. (Yürütücü) , Danış Ö.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014 - 2016

  • Proje Türü: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2014
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2016