92 metre Korvet İçin Gürültü, Hidrodinamik, Yapısal ve Şok Analizler projesinde danışmanlık hizmeti vermek üzere


Çakıcı F. , Yılmaz H. (Yürütücü) , Duman S. , Doğrul A. , Yıldız B. , Kahramanoğlu E., et al.

Teknopark, 2019 - 2019

  • Proje Türü: Teknopark
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2019
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2019

Proje Özeti

 

PROJE ADI                                      :  92 m Korvet İçin Gürültü, Hidrodinamik, Yapısal ve Şok Analizleri

 

PROJE  RAPOR  AYI                     : Eylül 2019

 

 

      

 

“92 m Korvet İçin Gürültü, Hidrodinamik, Yapısal ve Şok Analizleri” projesi kapsamında Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olan çalışmalar aşağıda listelenmiştir:

 

  1. Tekne takıntılarında revizyon
  2. Takıntılı durum için direnç analizleri(devam)
  3. Açık Su Performans Analizleri(Devam)
  4. Self Propulsion Analizleri (Devam)
  5. Şok Analizleri

 

 

a. Tekne Takıntılarının Son Haline Getirilmesi

Bu iş paketinde daha önce takıntılı form hidrodinamik analizlerine yönelik olarak tekneye eklenip kesit ve boyut hesaplamaları yapılmış, 3D modelleri oluşturulmuş ve konumları belirlenmiş olan takaıntıların ilk analizlerdeki direnç sonuçlarına göre geometrilerinde bazı değişiklikler yapılmış olup, değişikliklerden sonra tekrar analizler başlatılmıştır. Değişiklik yapılan bölgeler aşağıdaki gibidir:

 

-   A şaft braketi (sancak-iskele)

-   I şaft braketi (sancak iskele)

-   Şaft ve pervane hub (sancak-iskele)

-   Aktif yalpa finleri (sancak-iskele)

-   Yalpa omurgası (sancak-iskele 2’şer adet)

 

b. Takıntılı Durum için Direnç Analizleri

Bu iş paketinde teknenin takıntılı durumdaki direnç analizleri yenilenen takıntı geometrilerinden sonra tek draft, yükleme durumu ve farklı hızlarda yapılmaya başlanmıştır. Direnç analizlerini takiben bir genel sevk verimi kabulü ile ana makina gücü tahmin edilmiştir. Model ölçeği 1/20 olarak tespit edilmiş olup model gemiden gerçek gemiye geçişte Froude yöntemi  kullanılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Gemi direnç analizlerinde ticari bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı kullanılmış olup sonlu hacimler yöntemi ile bir hesaplama hacmi oluşturulmuştur. Analizler zamana bağlı olarak gerçekleştirilmiştir ve yönetici denklem olarak RANS denklemleri çözülmüştür. Direnç analizi yapılan olan yükleme durumu ve hızlar Tablo 1’de verilmiş olup rapor döneminde LCG1 analizleri tamamlanmıştır.

 

Tablo.1. Yükleme durumları

 

LCG (m)

T (m)

LCG0

39.188

3.345

LCG1

38.000

3.485

LCG1A

36.808

3.485

LCG1B

40.808

3.485

Tablo 2. Analiz edilen hızlar

V (knot)

LCG1

6

+

9

+

12

+

15

+

18

+

21

+

24

+

26

+

28

+

30

+

 

Analizler sonucunda takıntıların tekneye getirmiş olduğu ek direnç belirlenip ve buna bağlı olarak teknenin mevcut makine gücü ile yapabileceği maksimum sürat tespit edilecektir.

 

c. Açık Su Performansı Analizleri

Bu iş paketinde tersane tarafından verisi sağlanan stok pervane geometrilerine ait açık su performans eğrisi analizleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile analizler tamamlanmıştır. Analizler sonucunda elde edilecek olan veriler nihai pervane dizaynının hesabında kullanılacaktır.

 

d. Takıntılı durum için “Self Propulsion” Analizleri

Özellikle tekne formunun geliştirilmesi ve akım hatlarının ve takıntıların optimizasyon aşamasında, "self-propulsion" analizleri önemli bir rol oynar. Pervanenlerin, tekne kıç alanı ve genel akım hatları etrafındaki etkisi ve seçilen makina gücü ve devri ile istenen hızın sağlanıp sağlanamadığı ve bununla birlikte "t" itma azalması faktörü bu analizler sonucunda belirlenecektir. Bu amaçla yürütülen analizler direnç analizlerindeki aynı hızlarda devam etmektedir. 30-28-26-24-21-18 knot hızlarına ait CFD ön analizleri bitmiş olup analiz sonrası değerlendirmeler (sevk katsayılarının eldesi çalışması) devam etmektedir.

 

e. Şok Analizleri

 

3D CAD modeli Dearsan tarafından sağlanan Karamürsel gemi geometrisinin sonlu elemanlar analizi için shell, solid ve rigid elemanlar kullanılarak analiz modelinin hazırlanması sırasında her bir parçanın “t=kalınlık/uzunluk” oranına bakılmıştır. Dolayısıyla geometrinin tamamına yakını sac metal olan geometri mid-plane yüzey olarak modellenmiştir. Gemi geometrisi mid-plane yüzey olarak modellenerek malzeme ve kalınlık özellikleri analize geçmeden hemen önce property olarak modele aktarılmıştır. Mid-plane oluşturma işlemi sırasında kalınlık dolayısıyla birbiri ile temas halinde olan parçaların arasında boşluk oluşmuştur. Parçaların doğru bir şekilde temas edebilmesi için trim ve extend işlemleri uygulanmıştır. Gemi modelindeki elemanların kalitelerini artırmak amacıyla geometri üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler geometri üzerinde majör bir değişiklik oluşturmayacak şekilde özenle gerçekleştirilmiştir. Ardından gemi yapısı üzerinde şok analizine geçmeden önce doğal frekans analizi yapılmak üzere çalışmalar tamamlanmıştır.