Yeni Schiff Bazı Ligandlarının ve Ru(II), Au(III) Komplekslerinin Solvent Kullanılmadan Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi


DEMİRHAN N. (Yürütücü) , YÖRÜR GÖRECİ Ç.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2015
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2018