Trans Anadolu Doğlagaz Boru Hattı Projesinin Kamulaştırma Bedellerinin Kontrolu ve Ortak Alan Kayıplarının Tazmini Projesi


Gür M. , Demir H.(Yürütücü), Çağdaş V. (Yürütücü) , Kara A.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016

Proje Özeti

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Kamulaştırma Bedellerinin Kontrolu ve Ortak Alan Kayıplarının Tazmini için model ve görüş oluşturulmasının araştırılması.