Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı


Sağdıç M. , İçen M.(Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2015 - 2015

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2015
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2015

Proje Özeti

“Ebeveyn Destek Projesi” suça karışmış ya da suça karışma eğilimi olan, sosyo-ekonomik durumu düşük, sosyal dışlanmaya maruz kalmış, toplumsal bütünleşmeye dâhil olmakta yeterli donanıma sahip olmayan çocuk ve gençlerin, kişisel ve sosyal gelişimlerinin tamamlanmasına yardımcı olarak suçtan ve suçu oluşturan koşullardan kendilerini koruyarak uzak kalmalarını sağlamak,  aile ve eğitsel çevrenin bilgilendirme yolu ile riskleri önceden belirleyerek suçların oluşumunu engelleme ve aile içi iletişim ile toplumsal bütünleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

                Uygulanacak olan “Ebeveyn Destek” ve “Okulda Hayat Var” eğitim programları ile çocuk ve gençlerin aile ve eğitsel çevrelerinin zararlı alışkanlıklar  ( sigara, alkol ve madde bağımlılığı),  aile içi iletişim konularında bilgilendirilerek suç oluşmadan önce önüne geçilmesi,  ayrıca madde kullanımına bağlı aile içi riskler ve buna bağlı sosyal problemler konusunda uzman desteği sağlamak, madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda Aile ve eğitsel çevre odaklı bir program yapılandırmak, madde kullanımına ve buna bağlı sosyal risklerle baş edebilme konusunda ailelerimizi doğru yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

                Hedef yaş grubunun aile ve eğitsel çevrelerine verilecek eğitimlerle oluşabilecek riski önceden fark edip gerekli önlemleri alabilmeleri ve gençlerin sosyal hayatına etki edecek çalışmaları geliştirmeleri teşvik edilecektir. Böylelikle toplum bireylerinin sosyal dışlanmaya neden olan faktörlerle ilgili farkındalık seviyesi artacak ve suç oranlarını düşmesiyle toplumdaki huzur ve güven ortamının artmasına doğrudan katkı sağlanmış olacaktır. Bu çalışmalar ile suç oluşmadan önce (proaktif polislik) gerekli adımlar atılarak suçun önüne geçilmiş olacaktır.

                Bu kapsamda,  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklık yapılacak olup; Kültürel ve Sosyal Amaçlı Gezi Organizasyonları, Toplumda Ön Plana Çıkmış Kariyer Sahibi Rol-Model Kişilerle Çocukların Tanıştırılması ve Konuşturulması, Sosyal Amaçlı Eğlence Programlarının düzenlenmesi, Kısa Metrajlı TV Filmleri, Şehirde Birlikte Yaşama Kültürü Hakkında Bilgilendirme ve Uygulamalı Eğitim, Risk Altındakilere Yönelik Özel Uygulama Programlarının Belirlenmesi gibi faaliyetler yapılacak olup, bu faaliyetler ile 2.543.640 birey ve çevresine ulaşılması amaçlanmaktadır.

                Yapılacak uygulamalar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde projenin yürütülmesi ile ilgili bir ekip (proje koordinatörü, proje asistanı, proje bütçe sorumlusu, proje raportörü )  oluşturulmuş olup bu çalışma grubu her türlü faaliyetin uygulanmasında ve denetlenmesinde aktif olarak yer alacaktır.