Sızıntı Sularının Geri Kazanım Amaçlı Elekrodiyaliz Prosesi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi (109Y285)


Gönüllü M. T. (Yürütücü), Avşar Y. , Kurt U.

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2012

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2010
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2012