Bilimsel Araştırma ve Eğitimde Mobil Laboratuvar ile İleri Karakterizasyon Uygulamaları


Avcı A. , Küçükyıldırım B. O. , Akdoğan Eker A.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2015 - 2017

  • Proje Türü: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Başlama Tarihi: Eylül 2015
  • Bitiş Tarihi: Mart 2017