Yüksek aydınlatma verimli beyaz LED eldesi amacıyla kuantum nokta ve nadir toprak elementi ikili katkısının tellürit nanokompozit camların ışıma ve renk özelliklerine etkisinin incelenmesi


Ersundu A. E. , Çelikbilek Ersundu M. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2017
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2020