Tekstil Boyarmadde Atıksularının Aerobik ve Anaerobik Ortamlarda Devreden Membran Biyoreaktörde Arıtılması


Çınar Ö. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2008

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2007
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2008