Bronkopulmoner Displazi ile Ilişkilendirilen Belirli Genlerdeki Polimorfizmlerin Türk Popülasyonu Üzerinde Incelenmesi


BALIK D. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2018