Peyniraltı suyunun anaerobik arıtımında tek ve çift aşamalı reaktör sistemlerinin biyogaz verimleri açısından karşılaştırılması


Çınar Ö. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2012

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2011
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2012