İTÜ, İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat isçilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri araclığıyla artrılması


Erişen Y. , Sertyeşilışık B.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2014
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2015

Proje Özeti

Alınan tüm önlemlere rağmen (eğitim, yönetmelikler, araştırmalar gibi) inşaat sektöründe ölümcül ve ölümcül olamayan kazaların 

ortalamaları diğer sektörlerin üzerindedir. Bu durum, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmak üzere yenilikçi 

yaklaşımların ve değişik bakış açılarının gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu araştırma projesi inşaat işçilerinin kişilik profili 

faktörünü ve öğrenme stillerini kullanarak iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu 

amaçla, projenin iki hedefi:  

1. iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin etkinliğinin arttırılmasında inşaat işçilerinin öğrenme stilinin etkisini incelemek  

2. kaza riskini azaltmada inşaat işçilerinin kişilik profillerinin etkisini incelemek  

 

Birinci hedefi yerine getirebilmek için Kolb’un öğrenme stili envanteri (Kolb’s Learning Style Inventory) (K-LSI) olarak adlandırılan kendi 

raporlamaya (self-report) dayalı kişilik testi anket örneklem kümesine uygulanması ve öğrenme stilleri indeksi (Index of Learning Styles 

ILS) Felder ve Soloman (2012) yılında yayınlanan 44 maddelik anket öğrenme stili profili belirlemede kullanılması planlanmaktadır. 

İkinci hedefi yerine getirebilmek için Eysenck kişilik testinin kullanılması planlanmaktadır.  

 

Projenin inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının arttırılmasına katkıda bulunması ve projenin bulgularından hem 

uygulamacıların hem de akademisyenlerin yararlanması beklenmektedir.