Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Sitokrom P450 (CYP) İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyonlarının İncelenmesi,Kırıkkale Üniversitesi BAP Projesi,Proje Yöneticisi, 2012/117.


ÇELİK S.

Desteklenmiş Diğer Projeler, 2012 - 2013

  • Proje Türü: Desteklenmiş Diğer Projeler
  • Başlama Tarihi: Haziran 2012
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2013