Theileria annulata’nın enolaz enzimini kodlayan genin introndan arındırılarak izole edilmesi, ifadesinin yapılması ve yönlendirilmiş mutagenez ile analiz edilmesi.


BALIK D. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2011
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2014