Kolon kanseri dokularında yerleştiği bilinen Bacteroides fragilis'in D-laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izalasyonu ve karakterizasyonu


BALIK D. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2012
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2013