Tekstil Endüstrisi Atıksuyundan Renk ve Ağır Metal Gideriminde Ardışık Anaerobik Perdeli Reaktör ve Yüzen Su Bitkisi Su Mercimeği Lemna minor L Sistemlerinin Arıtım Performansının İncelenmesi


Çınar Ö. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2011
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2013