Fermente ürünlerden izole edilecek Laktik Asit Bakterilerinde homopolimerik ve heteropolimerik Ekzopolisakkarit EPS üreten türlerin moleküler metotlar ile açığa çıkarılması


Dertli E. (Yürütücü) , Arıcı M.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2016

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2014
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2016