Postmorterm sürece yönelik ön çalışma


Cantürk İ. , Kara S.(Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2014
  • Bitiş Tarihi: Mart 2015

Proje Özeti

Adli tıp vakalarında ölüm zamanın kestirimi en önemli kavramlardan birisidir. Ölüm zamanın kestirimi, ölüm anından sonra geçen sürenin çeşitli tekniklerle tespitinin yapılarak ölüm saatinin bulunmasını içermektedir. Ölüm zamanın tespit edilmesinde literatür de farklı yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemleri temel olarak fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayırabiliriz. Fiziksel yöntemler: vücudun soğuması, katılaşması, supravital reaksiyonlar, kanda çökelti oluşumu ve ölüm sonrası çürüme ve dağılma olarak söylenebilir. Kimyasal yöntemler ise vücutta bulunan bazı elektrolitlerin zamana bağlı olarak miktarlarında gözlenen değişimdir. Bu çalışmaların sonucunda zamana bağlı, başlangıç noktasına kadar giden grafikler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımlarla elde edilen sonuçlar memnuniyet verici değildir. Bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak vücudun farklı  noktalarından alınan görüntü ve sinyallerin alınması bu verilerin işlenmesi ile daha kesin bir sonuca ulaşılması hedeflenmektedir.