Trabzon-Gümüşhane Eski Devlet Karayolu’nun (Tarihi İpek yolu) Yeşilyol (Greenway) Olabilirliğinin İncelenmesi üzerine bir Araştırma, YDABAG-102Y067


VAR M.

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2006

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2006
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2006