Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusünün Hava Kalitesinin Çevredeki Sanayi Tesislerinden Etkilenme Potansiyelinin PM ve PM ile Taşınabilen Ağır Metaller Bazında Araştırılması ve Potansiyel Radyoaktif Kirliliğin İncelenmesi


SARAL A. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2010 - 2014

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2010
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2014