Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması


Çınar Ö. (Yürütücü) , Doğan A.

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2013

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2010
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2013