Türkiye de Havzalar Bazında Su Arz ve Talebinin Sosyal Ekonomik ve Hidrolojik Etkilerinin Belirlenmesi Modellenmesi ve Gelecek Tahmini


Yıldız D. (Yürütücü) , Çakır Yıldız N., Güneş M. Ş. , Tuna E. , Gökalp Yavuz F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016