Türk İmalat Sanayii için İş Kaza Risklerinin Modellenerek Örüntülerin Ortaya Çıkarılması ve Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi


Mutlu N. G. (Executive), Altuntaş S.

TUBITAK Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2022
  • End Date: October 2025