Türk Epilepsi hastalarında Potasyum Kanal Geni (hERG) nin Araştırılması ve Hastalığa Yatkınlık Faktörü Olabileceğinin Değerlendirilmesi


BALIK D.

TUBITAK Project, 2011 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: June 2012