Süperkapasitör Elektrot Malzemesi için Farklı Morfolojilerde Grafen Bazlı Yeni Metaloksit Nanokompozitlerin Üretimi


EKERİM A. (Executive) , KESKİN B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: September 2018