Bis-GMA Esaslı Dental Kompozitlerin Fotopolimerizasyonu Esnasında Oluşan Yapısal Değişikliklerin Matematiksel Modellenmesi


YÜCEL S. (Executive), ELALMIŞ Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: November 2014