Değişik Parametrelerin Kalsiyum Sülfat Kristalizasyonuna Etkilerinin İncelenmesi,


Akın M. B.(Executive), Kocakerim M. M., Doğan Aydeniz Ö., Akyol E., Uğur M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: February 2018