Türkiye'nin Mesozoyik ve Senozoyik Paleocoğrafyası" Projesi


ERSOY Ş.

TUBITAK Project, 1994 - 1999

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 1994
  • End Date: December 1999