Potansiyometrik Escherichia Coli Biyosensör Geliştirilmesi ve Canlı Fakat Kültürü Yapılamayan E Coli nin Tespiti için Uygulanması


Işıldak İ. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2008
  • End Date: December 2010