Dış membran porin proteinleri ve çevresel sensörler bakımından OmpC OmpF EnvZ OmpR vb mutant olan Escherichia coli bakterisinin osmotik stres ve diğer çevresel parametreler altındaki yaşamı ve geliştirdiği stratejilerin belirlenmesi


Işıldak İ., Yürütücü Y.(Executive)

TUBITAK Project, 2003 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2003
  • End Date: January 2006