Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İfade Edilerek İlgili Proteinin Saflaştırılması ve Analizlerinin Yapılması


BALIK D.

2005 - 2006

  • Begin Date: January 2005
  • End Date: December 2006