Gıda Ürünleri Kalitesinin Belirlenmesi için Sıvı Kristal Esaslı Algılayıcı Sensör Elemanları Geliştirilmesi


CANKURTARAN H. (Executive), CANKURTARAN Ö., ÇAKAR F., IŞIK B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: March 2021