Poli sülfonikdifenil anilin in ve Poli etilen glikol ile Diblok Kopolimerinin Yüzey Özelliklerinin incelenmesi ve Diblok Kopolimerin Organik inorganik Hibrit Partiküllerinin Hazırlanması


Karaman F. (Executive), Yazıcı Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: April 2012