Biodisel Su Karışımlarının Diesel Motor Performans ve Emisyonu Üzerine Etkilerinin deneysel incelenmesi.


ÖZKAN M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: May 2013