İstanbul İli Güngören İlçesindeki Ortaokullarda Akran Zorbalığının İncelenmesi


Creative Commons License

Hotaman D., Kazmaz B.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: January 2019

Project Abstract

Bu projenin amacı ortaokul düzeyindeki öğrencilerde sık karşılaşılan akran zorbalığı vakalarının tanımlanması ve incelenmesidir. Akran zorbalığı “bir öğrencinin bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalması” olarak tanımlanmaktadır (Olweus, 1993). Araştırmalardan yola çıkarak üç tip zorbalıktan söz edebiliriz; sosyal dışlama, fiziksel ve sözel zorbalık. Teknolojik gelişmelere paralel olarak okullarda öğrenciler arasında yaşanan zorbalık türleri arasına “sanal zorbalık” (cyber bullying) adıyla yeni bir zorbalık türü eklenmiştir (Ünalmış, 2012). Fiziksel zorbalık karşınızdaki kişinin canının yanmasına, yaralanmasına ya da ölümüne neden olan, kasıtlı olarak yapılan davranış ya da davranışlardır. Sözel zorbalık herhangi bir kişiye yönelik olarak sistemli bir biçimde yapılan, kişinin benliğini, psikolojik ve sosyal gelişimini, ruhsal bütünlüğünü etkileyen olumsuz yargılar, atıflar ya da sözel davranışlardır.