İlaç Etken maddesi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Özelliklerinin Farklı Yöntemler ile İncelenmesi


Keskin B. , Özbek D. D. (Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: January 2019

Project Abstract

Bu çalışmada ilk olarak 8-floro-4-hidroksikinolin ve 8-hidroksiknolin ile 4-nitroftalonitril ve 4,5-dikloroftalonitrilden yola çıkılarak üç farklı kinolin sübsstitüe-ftalonitril ligandları sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin metal tuzları ile klasik metot şartlarında reaksiyonu sonucunda metalli ftalosiyaninler elde edilmiştir. Ayrıca çinko ftalosiyanin kompleksi uygun şartlarda suda çözünür kuaternize halde elde edilmiştir. Sentezlenen bu yeni maddelerin molekül yapıları UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR ve MALDI-TOF ve Q-TOF Kütle spektrumları ile karakterize edilmiştir. Son olarak sentezlenen kuaternize fitalosiyaninin DNA özelliği incelenmiştir.