In-situ Fotokimyasal Yöntemle Altın Nanoparçacık ve Lantanit İçeren Teranostik Nanokomplekslerin Hazırlanması ve İlaç Yükleme Potansiyellerinin İncelenmesi Fototermal ve Kemoterapötik Tedavi ve Görüntüleme Potansiyelleri


ARSU N. (Executive) , JOCKUSCH S., DİZMAN H. M. , KURUCA D. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: Continues