Konjenital Kardiyak Malformasyonlu çocuklarda Homosistein Düzeyleri ve Metilen Tetrahidrofolat Reduktaz Gen Poliformizmi ile ilişkisi


MÜSLÜMANOĞLU M. H.

Other International Funding Programs, 2002 - Continues

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: January 2002
  • End Date: Continues