Ellajik Asitle Yüklenmiş Kitosan Kaplı Aljinat Mikrohidrojellerinin Elektrospreyleme Tekniği ile Üretimi Karakterizasyonu ve in vitro Sindirim Modelinde Değerlendirilmesi


KARADAĞ A. (Executive), Ordu H. R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: February 2022