FDM Prosesinde Destek Malzemesi Seçiminin Ürünün Yüzey Kalitesi ve Boyut Hassasiyeti Üzerindeki Etkisinin Metrolojik Değerlendirmesi


Sağbaş B., Dicle T.(Executive), Özçevik B.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: June 2019