Türk Edebiyatında Polisiye Romanın Tarihsel Gelişimi (1884-1928)


ÖZTÜRK B.

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: December 2013